SENIORI ŠPORTOVALI

Ilustračný obrázok

Každý si myslí, že Medzinárodný deň detí patrí len deťom aj napriek tomu, že všetci sme deťmi svojich rodičov. Dieťaťom zostáva po celý život aj ten, ktorý je mladý svojou mysľou a zmýšľaním. Má chuť sa hrať, súťažiť a baviť sa aj vo vysokom veku. Takýto sú aj členovia Klubu dôchodcov v Turčianskych Tepliciach.

VÝSTAVA V KLUBE DÔCHODCOV

Ilustračný obrázok

V mesiaci október výstavou prác z tvorivých dielní seniorov a detí bol v klube dôchodcov ukončený projekt „Vytvorme si krajší svet“, ktorý realizovalo občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice s finančnou podporou Nadácie Orange.

SPOLUPRÁCA DETÍ A SENIOROV

Ilustračný obrázok

Zámerom projektu „Vytvorme si krajší svet“, ktorý realizuje občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice s finančnou podporou Nadácie Orange je aktívna spolupráca detí a seniorov. Preto sa v septembri tohto roku uskutočnili v klube dôchodcov spoločné tvorivé dielne seniorov s deťmi zo školského klubu z Horných Rakoviec. Najprv to bola práca s hlinou pod vedenímn lektorky Mgr. Kataríny Trakovickej, v rámci ktorej si vytvorili prasiatka pre šťastie a drobné hlinené vianočné ozdoby. Neskôr to bolo zdobenie medovníkov pod vedením lektorky Evy Verešovej.

SENIORI V KÚPĽOCH

Ilustračný obrázok

V mesiaci jún seniori z miestneho klubu dôchodcov v utorky a štvrtky navštevovali Slovenské liečebne kúpele Turčianske Teplice, a.s. Aktivita bola realizovaná z projektu „Vytvorme si krajší svet“ a pozostávala z liečebného telocviku v Smaragdovom kúpeli pod vedením fyzioterapeutky Andrei Biščákovej, voľného pobytu v kúpeli a zo zábalu a oddychu v oddychovej miestnosti. To, že sa im tento pobyt páčil, svedčili spokojné a usmiate tváre účastníkov, ktorí si po procedúre ešte radi posedeli v reštaurácii kúpeľov pri čaji, káve alebo pri pive.

VYTVORME SI KRAJŠÍ SVET

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice (ďalej len OZ ZMaRTT), je dobrovoľnou organizáciou, ktorá svoju činnosť zameriava na zdravý životný štýl pre jednotlivcov ale aj celé rodiny. V tomto roku svoje zameranie upriamilo na spoločné trávenie voľného času seniorov s deťmi a mládežou a tak na základe projektu s finančnou podporou Nadácie Orange z programu Zelená pre seniorov 2012 realizuje od mája do konca októbra 2012 projekt pod názvom Vytvorme si krajší svet.

Týžden uvedomenia si mozgu v Turci

Ilustračný obrázok

Štatistické prieskumy jasne ukazujú, že populácia Európy a teda aj na Slovensku starne. Alarmujúcim faktom je i to, že každý dvadsiaty človek vo veku nad 65 rokov trpí demenciou Alzheimerovho typu a predpokladá sa, že v roku 2030 sa tento počet zvýši na dvojnásobok. Každý z nás môže byť ohrozený touto chorobou, prípadne môže mať vo svojom okolí niekoho s týmto ochorením, preto vzniká potreba zvyšovania povedomia ľudí o tejto chorobe a hlavne prevencii.

Prečítaj mi .......

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice pripravilo pre seniorov v rámci projektu "Aktívna jeseň života", podporeného z Nadácie Orange, otvorenie čitárne dňa 28. októbra 2010 o 13.30h. v Klube dôhodcov v Turčianskych Tepliciach. Súčasťou otvorenia bolo hlasné čítanie pre členov klubu dôchodcov a deti z materskej školy z mestskej časti Dolná Štubňa.
Obdobné podujatie pod názvom Prečítaj mi rozprávku sa uskutočnilo v materskej škole v mestskej časti Dolná Štubňa, kde deťom členka klubu dôchodcov Katarína Trakovická čítala rozprávky z rozprávkových knižiek.

TRADÍCIE V TURCI

Ilustračný obrázok

Ľudia mali tradície a obyčaje v krvi a ich dodržiavanie odovzdávali z generácie na generáciu. Páračky peria, priadky, predvianočné obdobie, Vianoce, Nový rok, Traja králi, fašiangy, pôst, veľkonočné obdobie, jánske ohne, žatva, Všechsvätých a ďalšie obdobia. Úkony ba obyčaje ovplyvňovali v priebehu roka život jednotlivcov, rodín aj celých obcí.

DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Ilustračný obrázok

Štvrtý seminár pre seniorov, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu "Aktívna jeseň života" s finančnou poporou Nádacie Orange v rámci programu Zelená pre seniorov dňa 27. septembra 2010 v Klube dôchodov v Turčianskych Tepliciach, bol zameraný na domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Takmer štyridsiatim účastníkom tohto seminára PhDr. Daniela Šolónyová, vedúca ADOS v Turčianskych Tepliciach, vysvetlila podmienky poskytovania tejto starostlivosti. Porozprávala o potrebe starostlivosti o svoje zdravie až do vysokého veku, o potrebe telesného pohybu a pobyte na čerstvom vzduchu.

SOCIÁLNE SLUŽBY PRE SENIOROV

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice pripravilo pre seniorov v rámci projektu "Aktívna jeseň života", podporeného z Nadácie Orange, poslednú prednášku na tému sociálne služby, kmpenzačné pomôky a sociálne dávky dňa 11. októbra 2010 o 13.30h. v Klube dôhodcov v Turčianskych Tepliciach. Prednáška sa uskutočnila v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Turčianskych Tepliciach. Mgr. Petrovičová zodpovedala na zvedavé otázky nielen seniorom z klubu dôhodov ale aj členom miestnej organizácie zdravotne postihnutých osôb.